شرایطاعطای تسهیلات

خدمات کارگزاری اعطای تسهیلات تا۵۰%ارزش خودروهای تولید و مونتاژ داخل
اعطای تسهیلات در کمتر از ۴۸ ساعت
///////////////////////////////////////////////////////////////

چرا ماشینچی؟

کارشناسی و بررسی سلامت خودرو در ۸ ایستگاه مجزا با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات ، تحت نظارت مستقیم کارشناس رسمی دادگستری
اعطای تسهیلات در کمتر از ۴۸ ساعت
ارائه خدمات کارگزاری خرید و فروش امن
ضمانت خدمات کارشناسی توسط بیمه ایران
terms

شرایط اعطای تسهیلات:

 • مدت بازپرداخت از ۶ الی ۳۶ ماه
 • تسهیلات تا سقف ۴۹۹ میلیون تومان با یک ضامن (تا ۹۹ میلیون تومان بدون ضامن)
 • حداکثر عمر خودرو ۷ سال و حداکثر کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر
 • اسناد خودرو به نام متقاضی می گردد و تا تسویه حساب کامل در رهن تسهیلات دهنده می باشد
 • امکان تسویه حساب زودتر از موعد
 • تسهیلات تا سقف ۵۰ درصد ارزش خودروهای تولید و مونتاژ داخل را پوشش می‌دهد
 • هزینه کارشناسی خودرو، بیمه بدنه، ترهین خودرو و کارمزد خدمات خرید امن به عهده متقاضی می باشد
terms

مراحل دریافت تسهیلات:

۱

ثبـــــت اینتــــرنتی درخواست توســط متقاضی تسهیلات

۲

تماس کارشناسان ماشینچی با شــــما

۳

اعتبار سنجی متقاضــــــــــــی

۴

تائیــــد اعـــتبار ســـــنجی و معرفی خودرو به ماشینچی

۵

تعیین نوبت و مراجعه حضوری (متقاضی، ضامن و فروشنده)

 • کارشناسی خودرو و بررسی اصالت مدارک خودرو
 • عقد قرارداد و مبایعه نامه
۶

تعویـــــض پــــلاک به نـام متــــقاضی

۷

تنظیم سند قطعی و پرداخت چک تسهیلات به فروشــــنده

۸

تحویل خودرو

money
terms

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات برای متقاضی و ضامن :

 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • گردش حساب 3 ماه اخر ممهور به مهر بانک
 • معدل ۳، ۶، ۱۲ ماه آخر اخر ممهور به مهر بانک
 • اصل و کپی سند یا اجاره نامه محل سکونت
 • ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ قضایی)
 • دسته چک ( در صورت ارائه چک شخص ثالث ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی شخص ثالث )

ثبت اطلاعات متقاضی